Vores markeder

Vores markeder

I Danmark er der ikke mange virksomheder, der specialiserer sig i hegn og låger til landbrugs- og naturområder. På denne måde adskiller dette marked sig markant fra de markeder inden for industri- og havehegn, der allerede er repræsenteret i Danmark.

Voksende behov for professionelle hegnsløsninger

Antallet af landbrugsvirksomheder har været faldende i de senere år pga. øget konkurrence på dette område. Det har fået EU til at indføre en række nye regler for dyrehold, som igen gør det muligt at holde kvæg, svin, får og kyllinger på græs og enge i stor skala. Derfor forventes behovet for professionelle hegnsløsninger i landbrugssektoren at stige fremover. Forbrugerne bliver desuden mere og mere villige til at betale for bedre dyrevelfærd. Det betyder, at endnu flere dyr forventes at vokse op udendørs, i frilandsbesætninger eller økologiske bedrifter.

Et politisk ønske om øget biodiversitet og mere natur har betydet et stærkt øget behov for hegnsløsninger til naturpleje. En række truede dyre- og plantearter trives i lysåbne områder såsom enge, heder og overdrev, men nutidens natur savner tidligere tiders græssende dyr, der naturligt forhindrede disse naturområder i at springe i skov. I nutidens natur udsættes græssende dyr derfor i afgrænsede områder, hvor de sørger for at holde naturen i balance. Det kræver hegn.

Stort potentiale på hestemarkedet

Et andet af Podas vigtige markeder er hestemarkedet, da heste og ponyer næsten altid holdes på græs.

En rapport fra 2010, lavet i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning, kortlagde, at hestesektoren i Danmark årligt omsatte for 8,6 milliarder kroner – med en total omsætningseffekt på næsten 25 milliarder kroner om året.

Interessen og begejstringen for heste blandt både professionelle og private er bestemt ikke aftagende. Når det gælder indhegninger, stiller dette attraktive marked høje krav til både sikkerhed, funktionalitet og æstetik, og byder på et stort potentiale.

Utallige anvendelsesområder

Imidlertid er professionelle hegnsløsninger ikke kun efterspurgte på landet i forbindelse med dyrehold. Også skove, landejendomme, frugtplantager, biogasanlæg, vandværker og solcellefaciliteter samt zoologiske haver og fritidsfaciliteter, f.eks. golfbaner, har behov for hegn – for blot at nævne nogle. I mange tilfælde skal hegnene beskytte mod “ubudne gæster” og “vandaler” i form af skadevoldende dyr. Også her er der et stort potentiale for Podas løsninger.