Poda og deg

Franchisepartner hos Poda

I vår streben etter å bli nr. 1 – også i Norge – innenfor gjerder og porter/grinder til land- og naturområder, trenger vi ikke bare vår mangeårige erfaring og brede kunnskap. I forbindelse med utvidelsen vår i Norge satser vi også på franchisepartnere – selvstendige som har et godt kjennskap til hestehold eller landbruk og som vha. et velprøvd varemerke- og firmakonsept kan skaffe (nye) kunder på sitt lokale marked.

Fordeler ved varemerkekonseptet

For at du raskt og enkelt kan innta markedet i området ditt, tilbyr vi deg (1) Podas varemerke, (2) et bredt sortiment av gjerder og porter/grinder av høy kvalitet samt tjenesteytelser pluss (3) støtte og veiledning fra din Poda franchisegiver – spesielt innenfor salg og markedsføring.

Veiledning og støtte fra franchisegiver

Som franchisepartner hos Poda kan du alltid regne med Poda-varemerket og støtte og veiledning fra franchisegiveren din. Konseptet, utvalget av produkter og tjenesteytelser samt markedsføring og mye mer utarbeides og testes av franchisegiveren, som også sørger for at du blir undervist og veiledet i dette slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om kundene og medarbeiderne dine. På den måten kan du som franchisepartner lett komme inn på markedet og bygge opp din egen lokale virksomhet.

Din Poda franchisegiver

Målsetningen vår er å sikre at du som franchisepartner hos Poda Gjerder, raskt får fotfeste på det regionale markedet. I den forbindelse får du stilt et velprøvd konsept, et bredt utvalg av produkter og tjenesteytelser samt markedsføring til rådighet fra din Poda franchisegiver, så du som selvstendig næringsdrivende kan konsentrere deg fullt og helt om å bygge opp og utvikle Poda-senteret ditt.

Med hjelp og veiledning blir du gjerdeekspert

Via grundige kurs innenfor gjerdebygging, produkter, drift og salg mottar du aktiv og løpende veiledning fra begynnelsen. Som franchisepartner hos Poda får du også ditt “personlige” rådgiverteam til rådighet via franchisegiveren.

Ekspertene våre innenfor gjerder og porter/grinder gir deg råd og veiledning til både store og små utfordringer. Du har likedan muligheten til å kjøpe varer gjennom franchisegiveren vår så du via felles innkjøp kan oppnå gode innkjøpsbetingelser.

Punkt for punkt – det får du:

-Rettigheter til varemerket samt et velprøvd markedsførings- og salgskonsept

-Områdebeskyttelse

-Hjelp til å bli selvstendig, hjelp til oppbygging av firma

-Rådgivning i forbindelse med utstilling og innredning

-Profesjonell startpakke

-Bistand i forbindelse med åpning

-Utdanning og undervisning, også til dine ansatte

-Verktøy til driftsledelse / håndbok

-Egen hjemmeside og e-postadresse

-Tilbudsprogram til komplette gjerdeløsninger

-Profesjonell og løpende rådgivning og support

-Løpende rådgivning innenfor driftsøkonomiske områder

-Utveksling av erfaringer og ideer

-Regional og landsdekkende hjelp til markedsføring (f.eks. regionale/landsdekkende annonser, tillegg i fagtidsskrifter)

-Rabattordninger og produktkvalitet ved innkjøp via franchisegiver

Forutsetninger

Poda satser på sterke personligheter som har godt kjennskap til hestehold og landbruk. Hos Poda får du muligheten til å etablere deg på et fremtidsrettet marked som satser på bærekraft og suksess. Konseptet vårt henvender seg både til nye gründere og eksisterende firma, f.eks. innenfor hage- og landskapsutvikling, som vil utvide forretningen sin med Poda.

Det er moro å jobbe i «det grønne»

Som franchisepartner hos Poda er du ansvarlig for å bygge opp og utvikle Poda-varemerket i et beskyttet område. I den forbindelse bør du ikke bare ha en håndverksmessig bakgrunn og kjennskap til landbruk og hestehold – du må også være villig til å gjøre en innsats, ha kjennskap til og lyst til å selge samt gode evner innenfor ledelse og organisasjon.

Vi er på jakt etter selvstendige

Selv om franchisegiveren kan gi deg all den faglige bistanden du trenger, kommer du som selvstendig næringsdrivende til selv å spille en avgjørende rolle. Til sjuende og sist er det du som implementerer konseptet på ditt lokale hjemsted/område og representerer varemerket Poda med dets tilknyttede verdier og visjoner – du er med til å skape din helt egen suksesshistorie som selvstendig hos Poda.

Vil du også være selvstendig i «det grønne»? Da gleder vi oss til å se deg!

Investeringer

Det koster penger å starte et firma – også hos Poda Gjerder. Hvor mye penger du må investere i et Poda-senter, avhenger av firmaets størrelse og utstyr. Det omfatter kostnader til firmaets utstyr, vogn- og maskinpark samt din egen lønn.

Har du spørsmål? Da er vi klare til å hjelpe!

Alle disse aspektene vil vi selvfølgelig drøfte og planlegge grundig i samarbeid med deg. Allerede før kontrakten skrives under vil vi hjelpe deg med å utarbeide en rentabilitets- og likviditetsberegning samt en investerings- og finansieringsplan. Egenkapitalen bør som hovedregel ikke ligge under 30 % av den samlede investeringen det første året.

Tilgang til systemet og faste gebyr:

-Startpakke (inkl. lokal utstilling av gjerder og grinder, arbeidsklær og logo for kjøretøy, reklame-, kommunikasjons- og arbeidsverktøy):

-Franchise-gebyr: % av salget per måned.

Slik foregår det

Trinn 1:

Invitasjon til Poda Gjerder

Pilotfirmaet besøker hovedsetet vårt i Osted (Danmark) hvor vi blir kjent med hverandre. Her blir du presentert for Poda Gjerders konsept, og du får et inntrykk av varemerket Poda. Samtidig får vi også flere opplysninger om deg som person, familien din, utdannelsen og beskjeftigelsen din. Dette møtet er utelukkende informativt for både deg og oss og er dermed helt uforpliktende.

Trinn 2:

Besøk hos deg

Nå vil vi gjerne besøke deg der du bor så vi kan få innblikk i dagligdagen din og omgivelsene dine. I løpet av dette møtet drøfter vi franchisekontrakten og Poda Gjerders håndbok med deg. Likedan snakker vi også om bedriftsbygninger, investeringer og finansiering såfremt dette er nødvendig.

Trinn 3:

Finansiering (hvis nødvendig)

Sammen med deg utarbeider vi et forretningskonsept (en forretningsplan) til banken. Du leverer konseptet til banken din og avtaler et møte med rådgiveren din. Det er viktig at du er velforberedt til dette møtet, og hvis du ønsker det, deltar vi også gjerne på møtet.

Trinn 4:

Kontrakten skrives under

Nå er du klar til å opprette ditt eget firma hos Poda Gjerder. Vi kan ev. skrive under franchisekontrakten sammen, og du skal nå også betale for startpakke.

Trinn 5:

Utdannelse og undervisning

Nå går det virkelig løs! Det betyr også at du må på skolebenken igjen. I undervisningen står følgende temaer på programmet: Gjerdebygging, produkttrening, salg, Podas IT-system og driftsledelse. Men du kan ikke lese deg til alt. Det meste læres i praksis. Det første skoleforløpet varer to til tre uker.

Trinn 6:

Åpning

I samarbeid med markedsføringsavdelingen planlegges den store åpningen av Poda-senteret ditt. Poda Gjerder-katalogen blir sendt til potensielle kunder. Nå begynner det virkelige arbeidet som franchisepartner hos Poda for deg: Du skal besøke potensielle kunder, finne medarbeidere osv. – og  endelig skal du straks etter åpningen ta fatt på de nye oppgavene dine og tjene dine første penger. Her kan du naturligvis også alltid regne med franchisegiveren din. Hos Poda Gjerder er du selvstendig – men ikke alene!

Choose your language

  • Tysk
  • Norsk bokmål
  • Swedish_
  • Nederlandsk
  • Danish