Fra virkeligheten

Portrett av Tore Skollerud

Tore Skollerud

Tore Skollerud startet som driftsleder og medeier i 2010 i det første Poda-senteret i Norge.

Les mer

Portrett av Tore Skollerud

Tore Skollerud startet som driftsleder og medeier i 2010 i det første Poda-senteret i Norge. Siden har den nu 57-årige familiefaren kunnet leve ut drømmen om selvstendighet i jobben, og med pilotfirmaet i Larvik har han overgått alle forventninger. Tore hadde et landbruk med griser og forskjellige avlinger. Sammen med en rekke nærliggende gårder ble maskiner kjøpt sammen. I utgangspunktet satt Tore gjerder på alle de berørte gårdene. Men etterspørselen etter gjerder var også tilstede med andre bønder i området. I tillegg jobbet Tores kone i hestebransjen, og her var det også stor etterspørsel etter gjerder.

En suksessrik Poda-pioner

Tore Skollerud: „Jeg kunne raskt merke, at det var behov for gjerder og grinder i området, men jeg følte også at jeg trengte støtte for å markedsføre virksomheten min. Her kom Poda inn på bildet.“, forteller han. Fra første dag begynte Tore Skollerud å forfølge målet sitt: å gjøre Poda til det ledende varemerket innenfor gjerder og porter/grinder i området sør for Oslo. Og det ble en stor suksess. „Selv om konseptet var helt nytt, visste vi at det ville være et marked med et kjempepotensial for Poda gjerder og porter/grinder. Personlig hadde jeg ikke regnet med at suksessen ville bli så stor“, husker han. „Allerede det første året nådde vi en god omsetning, som vi nesten fordoblet det etterfølgende året.“

Fra strømgjerder til dyreparkgjerder

Tore Skolleruds kjærlighet til jobben sin skyldes i høy grad de mange kravene som må oppfylles i de ulike bestillingene. „Kundene våre er vidt forskjellige“, forklarer han. „En kunde kan like godt være en privatperson med en enkelt hest på gress, som store landbruk,zoologiske hager eller eiere av 10 sau. I tillegg til “klassikerne”, f.eks. strømgjerder, tregjerder eller inngangs- og gårdsporter, tilbyr vi også mange andre spesialløsninger. Vi har f.eks. levert til Tangen Dyrepark og Foldvik Familiepark. Endelig er Poda representert på de kjente messer og andre bransjerelevante arrangementer, og det gir en enda større etterspørsel“, forteller Skollerud med smil i stemmen.

Kunden i fokus

I dag har Tore Skollerud to monteringsteam tilknyttet for å holde tritt med det stadig voksende bestillingsvolumet. Et bestillingsforløp strekker som regel over ca. 2 måneder. Hvis værforholdene gjør at utendørsarbeid begrenses eller hindres, intensiveres innsatsen og arbeidet med salg, vedlikehold av vognparken eller markedsføringsaktiviteter. Suksesskonseptet vårt er som følger: „Vi selger ikke bare et gjerde til kundene våre, men en løsning. Med Podas mangeårige erfaring kan vi tilby alle kunder individuell rådgivning. Kombinert med vår høye produkt- og servicekvalitet gir det en svært høy kundetilfredshet – og det går fra munn til munn“, sier Skollerud.

Suksess som franchisetaker

Dessuten ser Tore Skollerud det som en stor fordel at nettverket av selvstendige næringsdrivende utvides. „Hvis man vil være selvstendig hos Poda, kan man som franchisepartner ikke bare støtte seg til et velprøvd konsept, men også regne med god støtte fra en sterk franchisegiver “, forklarer han. „Dette gjelder både i forhold til anskaffelse av varer, markedsføring og reklame samt løpende utdanningsforløp. På den måten kan man konsentrere seg fullt og helt om sine daglige firmaaktiviteter – nemlig markedet og kundene.“ Før man begynner som franchisepartner må de personlige forutsetningene være til stede, og etter Skolleruds erfaring er det først og fremst evnen til å være selvstendig næringsdrivende og å kunne lede en bedrift. „En bakgrunn innenfor handel og håndverk samt et bra kjennskap til kjernemålgruppen er de grunnleggende kravene – men det at du er klar til å gjøre en innsats, har gode ledelses- og organisasjonsevner og selvfølgelig alltid har hjertet med når du skal bygge opp og utvikle en lokal bedrift, er det som til sjuende og sist danner grunnlaget for suksess“, mener Skollerud.

Choose your language

  • Tysk
  • Norsk bokmål
  • Swedish_
  • Nederlandsk
  • Danish