I vår streben etter å bli nr. 1 – også i Norge – innenfor gjerder og porter/grinder til land- og naturområder, trenger vi ikke bare vår mangeårige erfaring og brede kunnskap. I forbindelse med utvidelsen vår i Norge satser vi også på franchisepartnere – selvstendige som har et godt kjennskap til hestehold eller landbruk og som vha. et velprøvd varemerke- og firmakonsept kan skaffe (nye) kunder på sitt lokale marked.

Fordeler ved varemerkekonseptet

For at du raskt og enkelt kan innta markedet i området ditt, tilbyr vi deg
(1) Podas varemerke,
(2) et bredt sortiment av gjerder og porter/grinder av høy kvalitet samt tjenesteytelser pluss
(3) støtte og veiledning fra din Poda franchisegiver – spesielt innenfor salg og markedsføring.

Veiledning og støtte fra franchisegiver

Som franchisepartner hos Poda kan du alltid regne med Poda-varemerket og støtte og veiledning fra franchisegiveren din. Konseptet, utvalget av produkter og tjenesteytelser samt markedsføring og mye mer utarbeides og testes av franchisegiveren, som også sørger for at du blir undervist og veiledet i dette slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om kundene og medarbeiderne dine. På den måten kan du som franchisepartner lett komme inn på markedet og bygge opp din egen lokale virksomhet.