Målsetningen vår er å sikre at du som franchisepartner hos Poda Gjerder, raskt får fotfeste på det regionale markedet. I den forbindelse får du stilt et velprøvd konsept, et bredt utvalg av produkter og tjenesteytelser samt markedsføring til rådighet fra din Poda franchisegiver, så du som selvstendig næringsdrivende kan konsentrere deg fullt og helt om å bygge opp og utvikle Poda-senteret ditt.

Med hjelp og veiledning blir du gjerdeekspert

Via grundige kurs innenfor gjerdebygging, produkter, drift og salg mottar du aktiv og løpende veiledning fra begynnelsen. Som franchisepartner hos Poda får du også ditt “personlige” rådgiverteam til rådighet via franchisegiveren.

Ekspertene våre innenfor gjerder og porter/grinder gir deg råd og veiledning til både store og små utfordringer. Du har likedan muligheten til å kjøpe varer gjennom franchisegiveren vår så du via felles innkjøp kan oppnå gode innkjøpsbetingelser.
Punkt for punkt – det får du:
 • Rettigheter til varemerket samt et velprøvd markedsførings- og salgskonsept
 • Områdebeskyttelse
 • Hjelp til å bli selvstendig, hjelp til oppbygging av firma
 • Rådgivning i forbindelse med utstilling og innredning
 • Profesjonell startpakke
 • Bistand i forbindelse med åpning
 • Utdanning og undervisning, også til dine ansatte
 • Verktøy til driftsledelse / håndbok
 • Egen hjemmeside og e-postadresse
 • Tilbudsprogram til komplette gjerdeløsninger
 • Profesjonell og løpende rådgivning og support
 • Løpende rådgivning innenfor driftsøkonomiske områder
 • Utveksling av erfaringer og ideer
 • Regional og landsdekkende hjelp til markedsføring (f.eks. regionale/landsdekkende annonser, tillegg i fagtidsskrifter)
 • Rabattordninger og produktkvalitet ved innkjøp via franchisegiver