Det koster penger å starte et firma – også hos Poda Gjerder. Hvor mye penger du må investere i et Poda-senter, avhenger av firmaets størrelse og utstyr. Det omfatter kostnader til firmaets utstyr, vogn- og maskinpark samt din egen lønn.

Har du spørsmål? Da er vi klare til å hjelpe!

Alle disse aspektene vil vi selvfølgelig drøfte og planlegge grundig i samarbeid med deg. Allerede før kontrakten skrives under vil vi hjelpe deg med å utarbeide en rentabilitets- og likviditetsberegning samt en investerings- og finansieringsplan. Egenkapitalen bør som hovedregel ikke ligge under 30 % av den samlede investeringen det første året.

Tilgang til systemet og faste gebyr:

  • Startpakke: inkl. lokal utstilling av gjerder og grinder, arbeidsklær og logo for kjøretøy, reklame-, kommunikasjons- og arbeidsverktøy
  • Franchise-gebyr: % av salget per måned