Trinn 1:
Invitasjon til Poda Gjerder

Pilotfirmaet besøker hovedsetet vårt i Osted (Danmark) hvor vi blir kjent med hverandre. Her blir du presentert for Poda Gjerders konsept, og du får et inntrykk av varemerket Poda. Samtidig får vi også flere opplysninger om deg som person, familien din, utdannelsen og beskjeftigelsen din. Dette møtet er utelukkende informativt for både deg og oss og er dermed helt uforpliktende.

Trinn 2:
Besøk hos deg

Nå vil vi gjerne besøke deg der du bor så vi kan få innblikk i dagligdagen din og omgivelsene dine. I løpet av dette møtet drøfter vi franchisekontrakten og Poda Gjerders håndbok med deg. Likedan snakker vi også om bedriftsbygninger, investeringer og finansiering såfremt dette er nødvendig.

Trinn 3:
Finansiering (hvis nødvendig)

Sammen med deg utarbeider vi et forretningskonsept (en forretningsplan) til banken. Du leverer konseptet til banken din og avtaler et møte med rådgiveren din. Det er viktig at du er velforberedt til dette møtet, og hvis du ønsker det, deltar vi også gjerne på møtet.

Trinn 4:
Kontrakten skrives under

Nå er du klar til å opprette ditt eget firma hos Poda Gjerder. Vi kan ev. skrive under franchisekontrakten sammen, og du skal nå også betale for startpakke.

Trinn 5:
Utdannelse og undervisning

Nå går det virkelig løs! Det betyr også at du må på skolebenken igjen. I undervisningen står følgende temaer på programmet: Gjerdebygging, produkttrening, salg, Podas IT-system og driftsledelse. Men du kan ikke lese deg til alt. Det meste læres i praksis. Det første skoleforløpet varer to til tre uker.

Trinn 6:
Åpning

I samarbeid med markedsføringsavdelingen planlegges den store åpningen av Poda-senteret ditt. Poda Gjerder-katalogen blir sendt til potensielle kunder. Nå begynner det virkelige arbeidet som franchisepartner hos Poda for deg: Du skal besøke potensielle kunder, finne medarbeidere osv. – og endelig skal du straks etter åpningen ta fatt på de nye oppgavene dine og tjene dine første penger. Her kan du naturligvis også alltid regne med franchisegiveren din. Hos Poda Gjerder er du selvstendig – men ikke alene!