Profesjonelle gjerdeløsninger blir etterspurt ikke bare innenfor dyrehold på landet.

Overalt der det er behov for å sikre verdier på landet, er Poda en sterk, kompetent og pålitelig samarbeidspartner! Blant kundene våre finner man bønder og skogbrukere, hesteholdere og folk som har fjærkre eller mindre dyr, samt eiere av landeiendommer, skoger, biogass- og solcelleanlegg samt kommuner og fylker, naturvernforeninger, dyreparker og zoologiske haver.

Poda selger og monterer hvert år mange kilometer med gjerder til kundene våre.