En viktig suksessfaktor for Poda er markedsføring. Via vår lokale og direkte markedsføring når vi ut til både eksisterende og nye kunder slik at de blir fristet av de mange gode tilbudene våre.

Varemerket Poda

På Poda-sentrene våre kan kundene få innblikk i Podas varemerke. Poda Gjerder-katalogen er vårt viktigste medie, som gir et godt innblikk i Poda som firma samt våre mest populære gjerder og porter/grinder. Katalogen blir distribuert gjennom messer eller bestillinger via Podas hjemmeside til en bred krets av både eksisterende og potensielle kunder.

Effektiv kundekontakt

Dessuten arbeider Poda med en kombinasjon av annonser, PR, messer og utstillinger, direktemail og selvfølgelig Internettet. Det kan du også dra stor nytte av som franchisepartner hos Poda. Du har tilgang til en hel rekke ferdige reklamematerialer som du lett kan benytte innenfor ditt eget område. Og hvis det er noe du mangler til en bestemt anledning, står markedsføringsavdelingen vår klar til å hjelpe deg.