Markedet

Markedet

I Norge er det ganske få firma som har spesialisert seg på gjerder og porter/grinder til land- og naturområder. På den måten atskiller dette markedet seg markant fra markedene innenfor industri- og hagegjerder som allerede er representert i Norge.

Behov for profesjonelle gjerdeløsninger

Antallet landbruksbedrifter har falt de siste årene. Det vil imidlertid fortsatt være behov for å bygge nytt og reparere eldre gjerder. Bønder driver i større grad sin gård som en virksomhet. Hvis Poda kan sette gjerder opp mest effektivt – er denne løsningen å foretrekke.

Stort potensial på hestemarkedet

Podas viktigste marked er hestemarkedet da hester og ponnier stort sett alltid holdes på gress og enger. Antallet hester i Norge var i 2017 på ca. 28.000 (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Et annet dyr som krever gjerde er sau. Antall sauer i Norge er ca 2,4 millioner, noe som er en økning på 7% siden 2012.(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Det er også et økende antall ulv og villsvin, som beveger seg over grensen fra Sverige. Hvis gjerder ikke er satt opp, vil villsvinene kunne forårsake stor skade på kort tid. Spesielt i private hager, på golfbaner og på gårder som dyrker avlinger som villsvin finner velsmakende.

«Om femten år vil vi mest sannsynlig ha 40 000 villsvin i Norge. I dag har vi bare 1000» (Kilde: forskning.no – juli 16. 2018).

Uendelige bruksmuligheter for gjerder og porter/grinder

Profesjonelle gjerdeløsninger er imidlertid ikke bare etterspurt på landet i forbindelse med dyrehold. Skoger, områder/plantasjer til dyrking av frukt, grønnsaker, landeiendommer, biogass- og solcelleanlegg samt naturvernområder, dyreparker eller fritidsanlegg, f.eks. golfbaner, må også i stadig større omfang beskyttes mot “ubudne gjester” og „røvere“ i form av andre dyr. Her er det også et stort potensial for Podas profesjonelle gjerdeløsninger.