Du och Poda

Franchisetagare hos Poda

I våra ansträngningar att även i Sverige bli nummer 1 inom stängsel och portar/grindar för jordbruks- och naturområden har vi inte bara fått användning av vår mångåriga erfarenhet och vårt breda kunnande. I samband med vår expansion i Sverige satsar vi också på franchisetagare som i sin egenskap som självständiga entreprenörer har goda kunskaper om t.ex. hästhållning och jordbruk, och som med hjälp av ett väl beprövat varumärkes-  och företagskoncept kan dra till nya kunder på sina respektive lokala marknader.

Fördelar med varumärkeskonceptet

För att du snabbt och enkelt ska kunna dominera marknaden i ditt område erbjuder vi dig (1) Podas varumärke, (2) ett brett utbud av stängsel, portar/grindar och tjänster i hög kvalitet samt (3) stöd och vägledning från din Poda-franchisegivare – i synnerhet inom försäljning och marknadsföring.

Vägledning och stöd från franchisegivare

Som franchisetagare hos Poda kan du alltid räkna med Poda-varumärket och stöd och vägledning från din franchisegivare. Konceptet, produkt- och tjänsteutbudet samt marknadsföring och mycket annat utarbetas och testas av franchisegivare, som även ser till att du får undervisning och vägledning i detta, med syfte att du fullt ut ska kunna koncentrera dig på dina kunder och medarbetare. På så sätt kan du som franchisetagare enkelt ta dig in på marknaden och bygga upp ditt eget lokala företag.

Din Poda-franchisegivare

Vårt mål är att säkerställa att du som franchisetagare hos Poda Stängsel snabbt får fotfäste på din regionala marknad. I samband med detta tillhandahåller dig din Poda-franchisegivare ett väl beprövat koncept, ett brett produkt- och tjänsteutbud samt marknadsföring så att du som självständig näringsidkare kan koncentrera dig till 100 % på att bygga upp och utveckla ditt Poda-center.

Med hjälp och vägledning blir du stängselexpert

Via genomgripande kurser i stängselbyggnad, produkter, entreprenörskap och försäljning tar du redan från början emot aktiv och löpande vägledning. Som franchisetagare hos Poda får du via din franchisegivare även tillgång till ett “personligt” rådgivarteam.

Dina experter inom stängsel och portar/grindar ger dig råd och vägledning om både stora och små utmaningar. Du har även möjlighet att köpa varor genom franchisegivaren, och på så sätt, via gemensamma inköp, få goda inköpsvillkor.

Punkt för punkt – detta får du:

-Rättigheter till varumärket samt ett väl beprövat marknadsförings- och försäljningskoncept

-Områdesskydd

-Hjälp med att bli självständig, hjälp med uppbyggnaden av företaget

-Rådgivning i samband med utställning och inredning

-Professionellt startpaket

-Hjälp i samband med invigning

-Utbildning och undervisning för dig och dina anställda

-Verktyg för driftledning/handbok

-Egen hemsida och e-postadress

-Erbjudandeprogram för kompletta stängsellösningar

-Professionell och löpande rådgivning och support

-Löpande rådgivning inom driftsekonomiska områden

-Utbyte av erfarenheter och idéer

-Regional och rikstäckande hjälp med marknadsföring (ex. regionala/rikstäckande annonser, tillägg i fackmedia)

  • Rabatter och produktkvalitet genom inköp via franchisegivare

Förutsättningar

Poda satsar på starka personligheter som har goda kunskaper inom hästhållning och lantbruk. Hos Poda får du möjligheten att etablera dig på en framtidsorienterad marknad som satsar på bärkraftighet och framgångar. Våra koncept vänder sig både till nya entreprenörer och befintliga företag, ex. inom trädgårds- och landskapsarkitektur, som vill utöka sin affärsverksamhet med Poda.

Det är trevligt att arbeta i “det gröna”

Som franchisetagare hos Poda ansvarar du för att bygga upp och utveckla Podas varumärke i ett territoriellt skyddat område, och det räcker inte att bara ha den hantverksmässiga bakgrunden och kunskaperna inom lantbruk och hästhållning – du måste även vara villig att kavla upp ärmarna, ha motivation och goda kunskaper inom försäljning samt god ledningsmässig och organisatorisk förmåga.

Vi söker egenföretagare

Även om franchisegivare kan ge dig all yrkesmässig hjälp du kan tänkas behöva kommer du som självständig näringsidkare att själv spela en avgörande roll. I slutändan är det ändå du som implementerar konceptet i ditt område och representerar varumärket Poda med dess värderingar och visioner – du bidrar till att skapa din egen framgångshistoria som egenföretagare hos Poda.

Vill du också vara egenföretagare i “det gröna”? I så fall ser vi fram emot att träffa dig!

Investeringar

Det kostar pengar att starta ett företag – även hos Poda Stängsel. Hur mycket pengar du behöver investera i ett Poda-center beror på företagets storlek och utrustning. Detta inkluderar kostnaderna för företagets utrustning och maskinpark samt din egen lön.

Har du några frågor? Vi är redo att besvara dem!

Alla dessa aspekter kommer vi naturligtvis att gemensamt diskutera och planera i detalj i samarbete med dig. Redan innan kontraktet skrivs under kommer vi att hjälpa dig att utarbeta lönsamhets- och likviditetsanalys samt en investerings- och finansieringsplan. Egenkapitalet bör i regel inte ligga under 30 % av den totala investeringen det första året, som kan förväntas bli 400-700.000 SEK. Det beror givetvis på om franchisepartnern redan har investerat i en traktor, en gaffeltruck eller en stor släpvagn. Om många av dessa “verktyg” redan har förvärvats, kommer den förväntade investeringen att bli lägre.

Tillgång till systemet och löpande bidrag:

-Startpaket (inkl. lokal utställning av stängsel, poda logo för fordon/maskiner/kläder, kontorsmaterial, utställningsskjorta och utbildning)

-Franchisebidrag: % av omsättningen per månad

Så går det till

Steg 1:

Inbjudan till Poda Stängsel

Våra pilotföretag besöker vårt huvudkontor i Osted (vid Roskilde, Danmark), där vi lär känna varandra. Här får du information om Poda Stängsels koncept, och du kan själv bilda dig en direkt uppfattning om varumärket Poda. Samtidigt får vi också mer information om dig som person, din familj, utbildning och sysselsättning. Detta möte är enbart informativt för både dig och oss, och är därmed helt oförpliktigande.

Steg 2:

Besök hos dig

Vi vil gärna besöka dig där du bor så att vi kan få insikt i din vardag och dina omgivningar. Under detta möte kommer vi att diskutera franchisekontraktet och Poda Stängsels handbok med dig, och vi kommer även att prata om företagets lokaler, investeringar och finansiering, om detta är nödvändigt.

Steg 3:

Finansiering (om nödvändigt)

Tillsammans med dig utarbetar vi ett affärskoncept (en affärsplan) till banken. Du levererar konceptet till din bank och avtalar ett möte med din bankrådgivare. Det är viktigt att du är väl förberedd inför detta möte, och om du så önskar deltar vi gärna i mötet.

Steg 4:

Kontraktet undertecknas

Du är nu redo att registrera ditt eget företag hos Poda Stängsel. Vi kan eventuellt underteckna franchisekontraktet tillsammans, och du kan nu även betala uppstartsavgiften.

Steg 5:

Utbildning och undervisning

Dags att sätta igång på allvar. Det innebär även att du ska sätta dig på skolbänken ett tag. I undervisningen står följande ämnen på programmet: Stängselbyggnad, produktutbildning, försäljning, Podas IT-system och driftsledning. Men du kan inte läsa dig till allt. Det mesta lär man sig i praktiken. Det första utbildningsprogrammet varar i tre veckor.

Steg 6:

Invigning

I samarbete med marknadsavdelningen planeras den stora invigningen av ditt Poda-center. Inbjudan skickas ut till potentiella kunder. För dig börjar nu det egentliga arbetet som franchisetagare hos Poda: Du ska besöka potentiella kunder, hitta medarbetare etc. – Slutligen ska du strax efter invigningen sätta igång med dina nya uppgifter och tjäna dina första pengar. Även i detta skede kan du naturligtvis alltid räkna med din franchisegivare. Hos Poda Stängsel är du egenföretagare – men inte ensam!

Choose your language

  • German
  • Norwegian Bokmål
  • Swedish_
  • Dutch
  • Danish-new