En viktig framgångsfaktor för Poda är marknadsföringen. Via vår lokala och direkta marknadsföring kan vi nå direkt ut till både befintliga och nya kunder så att de kan frestas av våra många professionella stängsels lösningar.

Varumärket Poda

På vårt Poda Center kan kunderna få en inblick i Podas varumärke. Poda Stängsel katalogen är en viktig media, och den ger en bra inblick i Poda som företag samt våra mest populära stängsel och portar/grindar. Katalogen distribueras via mässor och beställning på nätet till ett stort antal både befintliga och potentiella kunder.

Effektiv kundkontakt

Därutöver arbetar Poda med en mix av annonser, PR, mässor och utställningar, direktutskick och naturligtvis via Internet. Det kan även du dra stor nytta av som franchisetagare hos Poda. Du har tillgång till ett brett utbud av färdigt reklammaterial som du enkelt kan använda inom ditt eget område. Om det är något du saknar är vår marknadsföringsavdelning redo att hjälpa dig.