Vårt mål är att säkerställa att du som franchisetagare hos Poda Stängsel snabbt får fotfäste på din regionala marknad. I samband med detta tillhandahåller dig din Poda-franchisegivare ett väl beprövat koncept, ett brett produkt- och tjänsteutbud samt marknadsföring så att du som självständig näringsidkare kan koncentrera dig till 100 % på att bygga upp och utveckla ditt Poda-center.

Med hjälp och vägledning blir du stängselexpert

Via genomgripande kurser i stängselbyggnad, produkter, entreprenörskap och försäljning tar du redan från början emot aktiv och löpande vägledning. Som franchisetagare hos Poda får du via din franchisegivare även tillgång till ett “personligt” rådgivarteam.

Dina experter inom stängsel och portar/grindar ger dig råd och vägledning om både stora och små utmaningar. Du har även möjlighet att köpa varor genom franchisegivaren, och på så sätt, via gemensamma inköp, få goda inköpsvillkor.
Punkt för punkt – detta får du:
 • Rättigheter till varumärket samt ett väl beprövat marknadsförings- och försäljningskoncept
 • Områdesskydd
 • Hjälp med att bli självständig, hjälp med uppbyggnaden av företaget
 • Rådgivning i samband med utställning och inredning
 • Professionellt startpaket
 • Hjälp i samband med invigning
 • Utbildning och undervisning för dig och dina anställda
 • Verktyg för driftledning/handbok
 • Egen hemsida och e-postadress
 • Erbjudandeprogram för kompletta stängsellösningar
 • Professionell och löpande rådgivning och support
 • Löpande rådgivning inom driftsekonomiska områden
 • Utbyte av erfarenheter och idéer
 • Regional och rikstäckande hjälp med marknadsföring (ex. regionala/rikstäckande annonser, tillägg i fackmedia)
 • Rabatter och produktkvalitet genom inköp via franchisegivare