Det kostar pengar att starta ett företag – även hos Poda Stängsel. Hur mycket pengar du behöver investera i ett Poda-center beror på företagets storlek och utrustning. Detta inkluderar kostnaderna för företagets utrustning och maskinpark samt din egen lön.

Har du några frågor? Vi är redo att besvara dem!

Alla dessa aspekter kommer vi naturligtvis att gemensamt diskutera och planera i detalj i samarbete med dig. Redan innan kontraktet skrivs under kommer vi att hjälpa dig att utarbeta lönsamhets- och likviditetsanalys samt en investerings- och finansieringsplan. Egenkapitalet bör i regel inte ligga under 30 % av den totala investeringen det första året, som kan förväntas bli 600-700 000 SEK. Det beror givetvis på om franchisepartnern redan har investerat i en traktor, en gaffeltruck eller en stor släpvagn. Om många av dessa "verktyg" redan har förvärvats - kommer den förväntade investeringen att bli lägre.

Tillgång till systemet och löpande bidrag:

  • Startpaket (inkl. lokal utställning av stängsel, poda logo för maskiner/kläder, kontorsmaterial, utställningsskjorta och utbildning)
  • Franchisebidrag: % av omsättningen per månad