När och hur börjar du en normal arbetsdag?

"Under ”högsäsong”, mars till november, börjar jag min arbetsdag runt 6:30 - när jag har lastat lastbilen med de material som ska användas i ett aktuellt projekt. Jag samordnar med mina anställda - kanske gör vi några förändringar i ett projekt. Kunden vill ibland justera eller utöka ett projekt. Jag kör till kontoret och läser mina mail, utarbetar offerter och arbetar av andra administrativa uppgifter."

Hur hanterar du rent praktiskt kontorsarbetet och stängselbyggandet?

"I allmänhet sker rådgivning, projektering och naturligtvis stängselmonteringen på plats ute hos kunden. I början utförde jag kontorsarbete på mitt hemkontor. Jag såg att jag behövde mer utrymme och tid för att fokusera på uppgifterna. Jag har kontor i hyrda lokaler i Norrtälje - och det fungerar väldigt bra."

Är dina arbetsdagar annorlunda på sommaren jämfört med vintern?

"Beroende på vädret har de flesta av våra order från mars till november ett förlopp som sträcker sig över ca 6 veckor, och vi är då för det mesta ute hos kunderna. Vintermånaderna lägger vi på underhåll av våra maskiner, fordon och vårt lager. Dock koncentrerar vi oss under denna period primärt på att skaffa nya kunder och relationerna till de befintliga. Jag har kontakt med lokala bostadsföreningar, som behöver snöröjning och mindre inomhus underhållsuppgifter."

Hur hittar du nya kunder?

"Den personliga kontakten med våra befintliga kunder är mycket viktig. Det är inte ovanligt att en order kan dra med sig flera projekt, och då ska vi vara redo att leverera och följa upp i planeringen. Våra befintliga kunder är samtidigt våra bästa referenser, och de för sina positiva erfarenheter av Poda vidare ut i sina egna nätverk. Dessutom deltar vi i branschrelaterade arrangemang och evenemang, ex. mässor, där vi där vi presenterar våra produkter och tjänster. Den gemensamma effektiva marknadsföringen gör Poda synlig, till exempel. via google-sökningar. I slutändan kommer kunderna i området att hitta mig - och jag hjälper till med en stängselslösning, som är skräddarsydd för kundens behov."

Vad gör dig gladast i ditt arbete som franchisetagare hos Poda?

"Jag tycker alltid att det är spännande och varierande att hitta individuella stängsellösningar för varje enskild kund, och få projektet i hamn. Oavsett om det är ett häststängsel, en golfbana eller ett stängsel mitt i vinodlingarna – varje order för med sig unika utmaningar. När uppdraget är färdigt och stängslet är monterat gläder jag mig åt att vi ännu en gång har kunnat göra en kund glad. Jag tycker också, att det är mycket tillfredsställande att kunna dela sina åsikter, iakttagelser och erfarenheter med andra Poda Centre. Det är människor som upplever samma vardag som jag själv."