Våra marknader

Våra marknader

I Sverige finns det inte så många företag som har specialiserat sig på stängsel och portar/grindar för jordbruks- och naturområden. På det sättet skiljer sig denna marknad markant åt från de marknader inom industri- och trädgårdsstängsel som redan är representerade i Sverige.

Större behov av professionella stängsellösningar

Där antalet lantbruksföretag under senare år har varit fallande pga. ökad konkurrens på området har EU infört en rad nya föreskrifter för djurhållning som återigen gör det möjligt att hålla nötboskap, svin, får och höns på gräs och ängar i stor skala. Därför förväntas behovet av professionella stängsellösningar för djur öka igen inom lantbrukssektorn. Konsumenterna blir allt mer villiga att betala för bättre djurvälfärd. Detta innebär att även fler djur förväntas växa upp utomhus. Det kräver stängsel. 

Stor potential på hästmarknaden

Podas viktigaste marknad är hästmarknaden, eftersom hästar och ponnyer nästan alltid hålls på gräs och ängar. Antalet jordbruksföretag med hästdjur var år 2016 ca. 77.000, med ca 356.000 djur. Jämfört med siffror från 2010 är antalet hästar och platser oförändrat i antal (Statistik, Jordbruksverket 2017-02-22). 

Varje år lägger ryttare, kuskar, hästgymnaster och uppfödare ca 50 miljarder SEK per år (nwt.se 2018-10-10).

Oändliga användningsmöjligheter för stängsel och portar/grindar

Professionella stängsellösningar är dock inte bara efterfrågade på landet i samband med djurhållning. Även skogar, områden/plantager för odling av frukt eller grönsaker, lantegendomar, biogas- och solcellsanläggningar samt naturskyddsområden, djurparker och fritidsanläggningar, ex. golfbanor, måste fortfarande i stor utsträckning skyddas mot ”objudna gäster” och ”vandaler” i form av andra djur. Även här finns en stor potential för Podas professionella stängsellösningar.

Choose your language

  • German
  • Norwegian Bokmål
  • Swedish_
  • Dutch
  • Danish-new